สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18985' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6175,18090,22078,6172,19527,6178,13094,21908,12222,18089,8163,21644,10271,9516,20679,22021,22023,19525 Array ( [0] => 6175 [1] => 18090 [2] => 22078 [3] => 6172 [4] => 19527 [5] => 6178 [6] => 13094 [7] => 21908 [8] => 12222 [9] => 18089 [10] => 8163 [11] => 21644 [12] => 10271 [13] => 9516 [14] => 20679 [15] => 22021 [16] => 22023 [17] => 19525 )