สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18985' and ( pcharacter='2' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4039,23235,20662,21644,23236,20669,19524,19508,18090,6175,23237,6178,19338,4867,11247,9516,11887,9513 Array ( [0] => 4039 [1] => 23235 [2] => 20662 [3] => 21644 [4] => 23236 [5] => 20669 [6] => 19524 [7] => 19508 [8] => 18090 [9] => 6175 [10] => 23237 [11] => 6178 [12] => 19338 [13] => 4867 [14] => 11247 [15] => 9516 [16] => 11887 [17] => 9513 )