สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18984' and ( pcharacter='250' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17093,18913,11384,17681,17680,20628,17092 Array ( [0] => 17093 [1] => 18913 [2] => 11384 [3] => 17681 [4] => 17680 [5] => 20628 [6] => 17092 )