สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18984' and ( pcharacter='250' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17093,17680,23167,17681,20628,18913,17092,11384 Array ( [0] => 17093 [1] => 17680 [2] => 23167 [3] => 17681 [4] => 20628 [5] => 18913 [6] => 17092 [7] => 11384 )