สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18983' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15586,11066,19401,15186,17029,21558,11055,2926,19287,23570,13141,19295,19308,11064,18551,16065,11061,19306 Array ( [0] => 15586 [1] => 11066 [2] => 19401 [3] => 15186 [4] => 17029 [5] => 21558 [6] => 11055 [7] => 2926 [8] => 19287 [9] => 23570 [10] => 13141 [11] => 19295 [12] => 19308 [13] => 11064 [14] => 18551 [15] => 16065 [16] => 11061 [17] => 19306 )