สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18983' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20055,21558,17517,11061,17520,19139,19298,15908,19295,11065,11059,11053,13141,11064,11067,20056,19287,16065 Array ( [0] => 20055 [1] => 21558 [2] => 17517 [3] => 11061 [4] => 17520 [5] => 19139 [6] => 19298 [7] => 15908 [8] => 19295 [9] => 11065 [10] => 11059 [11] => 11053 [12] => 13141 [13] => 11064 [14] => 11067 [15] => 20056 [16] => 19287 [17] => 16065 )