สินค้าเหลือน้อย

1,690 BAHT
2190 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18919' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18715,19811,1820,8831,18862,14500,8165,9501,18310,17,13877,13957,18304,22102,2258,10609,17509,10482 Array ( [0] => 18715 [1] => 19811 [2] => 1820 [3] => 8831 [4] => 18862 [5] => 14500 [6] => 8165 [7] => 9501 [8] => 18310 [9] => 17 [10] => 13877 [11] => 13957 [12] => 18304 [13] => 22102 [14] => 2258 [15] => 10609 [16] => 17509 [17] => 10482 )