สินค้าเหลือน้อย

1,690 BAHT
2190 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18919' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16972,10366,4739,9735,13549,21115,2175,21847,4713,20340,16221,1788,17513,19830,1825,16191,1831,8768 Array ( [0] => 16972 [1] => 10366 [2] => 4739 [3] => 9735 [4] => 13549 [5] => 21115 [6] => 2175 [7] => 21847 [8] => 4713 [9] => 20340 [10] => 16221 [11] => 1788 [12] => 17513 [13] => 19830 [14] => 1825 [15] => 16191 [16] => 1831 [17] => 8768 )