มีสินค้า

990 BAHT
1300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18916' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19467,13880,8885,18297,1803,2211,22671,6392,20577,42,1780,18330,18904,16205,10028,10055,24109,1817 Array ( [0] => 19467 [1] => 13880 [2] => 8885 [3] => 18297 [4] => 1803 [5] => 2211 [6] => 22671 [7] => 6392 [8] => 20577 [9] => 42 [10] => 1780 [11] => 18330 [12] => 18904 [13] => 16205 [14] => 10028 [15] => 10055 [16] => 24109 [17] => 1817 )