สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13927,23052,14694,22255,24931,2176,10604,18654,17511,2203,23768,14072,19464,24109,4486,4485,14500,22717 Array ( [0] => 13927 [1] => 23052 [2] => 14694 [3] => 22255 [4] => 24931 [5] => 2176 [6] => 10604 [7] => 18654 [8] => 17511 [9] => 2203 [10] => 23768 [11] => 14072 [12] => 19464 [13] => 24109 [14] => 4486 [15] => 4485 [16] => 14500 [17] => 22717 )