สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18908' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12188,15434,10058,13874,21159,4323,10359,8022,10356,10422,2899,14694,909,9502,529,2284,4485,17150 Array ( [0] => 12188 [1] => 15434 [2] => 10058 [3] => 13874 [4] => 21159 [5] => 4323 [6] => 10359 [7] => 8022 [8] => 10356 [9] => 10422 [10] => 2899 [11] => 14694 [12] => 909 [13] => 9502 [14] => 529 [15] => 2284 [16] => 4485 [17] => 17150 )