สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18908' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4407,10866,4124,10058,13545,20452,10600,14500,10674,20569,3533,13068,18303,7853,9840,6394,20034,13547 Array ( [0] => 4407 [1] => 10866 [2] => 4124 [3] => 10058 [4] => 13545 [5] => 20452 [6] => 10600 [7] => 14500 [8] => 10674 [9] => 20569 [10] => 3533 [11] => 13068 [12] => 18303 [13] => 7853 [14] => 9840 [15] => 6394 [16] => 20034 [17] => 13547 )