สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18907' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2182,13068,14515,18293,19817,4402,20398,21102,12814,15434,1803,6403,8986,8037,17151,5039,5070,79 Array ( [0] => 2182 [1] => 13068 [2] => 14515 [3] => 18293 [4] => 19817 [5] => 4402 [6] => 20398 [7] => 21102 [8] => 12814 [9] => 15434 [10] => 1803 [11] => 6403 [12] => 8986 [13] => 8037 [14] => 17151 [15] => 5039 [16] => 5070 [17] => 79 )