สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18907' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13868,9406,12988,15434,21160,6393,13934,20550,13055,16142,20383,2258,21596,11727,21292,10602,14175,20028 Array ( [0] => 13868 [1] => 9406 [2] => 12988 [3] => 15434 [4] => 21160 [5] => 6393 [6] => 13934 [7] => 20550 [8] => 13055 [9] => 16142 [10] => 20383 [11] => 2258 [12] => 21596 [13] => 11727 [14] => 21292 [15] => 10602 [16] => 14175 [17] => 20028 )