มีสินค้า

290 BAHT
390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18903' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24387,2216,23533,10056,22359,22625,22258,14071,9821,24823,22877,19825,18919,24700,10422,18716,12928,23504 Array ( [0] => 24387 [1] => 2216 [2] => 23533 [3] => 10056 [4] => 22359 [5] => 22625 [6] => 22258 [7] => 14071 [8] => 9821 [9] => 24823 [10] => 22877 [11] => 19825 [12] => 18919 [13] => 24700 [14] => 10422 [15] => 18716 [16] => 12928 [17] => 23504 )