สินค้าเหลือน้อย

1,790 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18862' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5940,12932,4686,10371,11107,40,22306,10484,22696,16600,25668,11017,25290,4689,23817,1797,18312,12822 Array ( [0] => 5940 [1] => 12932 [2] => 4686 [3] => 10371 [4] => 11107 [5] => 40 [6] => 22306 [7] => 10484 [8] => 22696 [9] => 16600 [10] => 25668 [11] => 11017 [12] => 25290 [13] => 4689 [14] => 23817 [15] => 1797 [16] => 18312 [17] => 12822 )