สินค้าเหลือน้อย

1,790 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1825,2216,14899,12828,4418,1787,23005,10092,11717,1804,9581,13068,19946,14087,21113,64,1845,19818 Array ( [0] => 1825 [1] => 2216 [2] => 14899 [3] => 12828 [4] => 4418 [5] => 1787 [6] => 23005 [7] => 10092 [8] => 11717 [9] => 1804 [10] => 9581 [11] => 13068 [12] => 19946 [13] => 14087 [14] => 21113 [15] => 64 [16] => 1845 [17] => 19818 )