สินค้าเหลือน้อย

1,790 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12433,14623,10438,18789,20568,18316,6165,1782,18031,4400,19824,10821,9331,11108,10,19831,21782,14897 Array ( [0] => 12433 [1] => 14623 [2] => 10438 [3] => 18789 [4] => 20568 [5] => 18316 [6] => 6165 [7] => 1782 [8] => 18031 [9] => 4400 [10] => 19824 [11] => 10821 [12] => 9331 [13] => 11108 [14] => 10 [15] => 19831 [16] => 21782 [17] => 14897 )