มีสินค้า

490 BAHT
600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18853' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1847,12506,10,21585,19819,21,18286,13885,1841,2652,1804,17856,16215,11078,14694,13971,21290,21253 Array ( [0] => 1847 [1] => 12506 [2] => 10 [3] => 21585 [4] => 19819 [5] => 21 [6] => 18286 [7] => 13885 [8] => 1841 [9] => 2652 [10] => 1804 [11] => 17856 [12] => 16215 [13] => 11078 [14] => 14694 [15] => 13971 [16] => 21290 [17] => 21253 )