สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18770' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17351,14870,14885,16241,14852,9551,14860,22030,14865,9555,16052,19688,22260,9564,14886,24959,14431,14861 Array ( [0] => 17351 [1] => 14870 [2] => 14885 [3] => 16241 [4] => 14852 [5] => 9551 [6] => 14860 [7] => 22030 [8] => 14865 [9] => 9555 [10] => 16052 [11] => 19688 [12] => 22260 [13] => 9564 [14] => 14886 [15] => 24959 [16] => 14431 [17] => 14861 )