มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18767' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13784,2205,22255,5070,21270,20595,11018,18298,18319,10420,8718,1777,12253,10033,19406,4745,9587,10481 Array ( [0] => 13784 [1] => 2205 [2] => 22255 [3] => 5070 [4] => 21270 [5] => 20595 [6] => 11018 [7] => 18298 [8] => 18319 [9] => 10420 [10] => 8718 [11] => 1777 [12] => 12253 [13] => 10033 [14] => 19406 [15] => 4745 [16] => 9587 [17] => 10481 )