สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18767' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9428,13970,8887,5948,22989,18,18287,17493,18299,13896,13852,19946,97,20577,4868,1816,9982,16194 Array ( [0] => 9428 [1] => 13970 [2] => 8887 [3] => 5948 [4] => 22989 [5] => 18 [6] => 18287 [7] => 17493 [8] => 18299 [9] => 13896 [10] => 13852 [11] => 19946 [12] => 97 [13] => 20577 [14] => 4868 [15] => 1816 [16] => 9982 [17] => 16194 )