มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18767' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13884,21897,5195,12437,13855,21254,11914,22877,8991,5114,14900,9583,20577,8472,16012,1805,14897,1785 Array ( [0] => 13884 [1] => 21897 [2] => 5195 [3] => 12437 [4] => 13855 [5] => 21254 [6] => 11914 [7] => 22877 [8] => 8991 [9] => 5114 [10] => 14900 [11] => 9583 [12] => 20577 [13] => 8472 [14] => 16012 [15] => 1805 [16] => 14897 [17] => 1785 )