สินค้าเหลือน้อย

3,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18722' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8951,2301,2302,22843,2304,7779,21401,24797,2300,24009,2303,22840,24933,2305 Array ( [0] => 8951 [1] => 2301 [2] => 2302 [3] => 22843 [4] => 2304 [5] => 7779 [6] => 21401 [7] => 24797 [8] => 2300 [9] => 24009 [10] => 2303 [11] => 22840 [12] => 24933 [13] => 2305 )