มีสินค้า

59 BAHT
120 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18715' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15436,8462,19467,22312,12814,14899,1835,20038,6392,8499,23789,8032,14701,10,18765,8025,20577,20452 Array ( [0] => 15436 [1] => 8462 [2] => 19467 [3] => 22312 [4] => 12814 [5] => 14899 [6] => 1835 [7] => 20038 [8] => 6392 [9] => 8499 [10] => 23789 [11] => 8032 [12] => 14701 [13] => 10 [14] => 18765 [15] => 8025 [16] => 20577 [17] => 20452 )