สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18688' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3127,15903,8138,3133,13006,19965,21636,6830,14352,13162,16064,8154,16301,5825,5810,13160,19465,8141 Array ( [0] => 3127 [1] => 15903 [2] => 8138 [3] => 3133 [4] => 13006 [5] => 19965 [6] => 21636 [7] => 6830 [8] => 14352 [9] => 13162 [10] => 16064 [11] => 8154 [12] => 16301 [13] => 5825 [14] => 5810 [15] => 13160 [16] => 19465 [17] => 8141 )