สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18688' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5825,11226,8142,23031,3126,23028,19463,12232,20059,13160,8147,8155,8138,20060,19304,8143,6830,16302 Array ( [0] => 5825 [1] => 11226 [2] => 8142 [3] => 23031 [4] => 3126 [5] => 23028 [6] => 19463 [7] => 12232 [8] => 20059 [9] => 13160 [10] => 8147 [11] => 8155 [12] => 8138 [13] => 20060 [14] => 19304 [15] => 8143 [16] => 6830 [17] => 16302 )