สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18687' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20055,20067,15186,11054,21558,19401,18368,11056,11051,11057,19295,20056,13143,11052,11061,15909,17517,11058 Array ( [0] => 20055 [1] => 20067 [2] => 15186 [3] => 11054 [4] => 21558 [5] => 19401 [6] => 18368 [7] => 11056 [8] => 11051 [9] => 11057 [10] => 19295 [11] => 20056 [12] => 13143 [13] => 11052 [14] => 11061 [15] => 15909 [16] => 17517 [17] => 11058 )