สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9993,10691,9312,10000,10693,20048,20045,9315,18680,18675,20043,10497,18677,15822,10498,11731,10692,20042 Array ( [0] => 9993 [1] => 10691 [2] => 9312 [3] => 10000 [4] => 10693 [5] => 20048 [6] => 20045 [7] => 9315 [8] => 18680 [9] => 18675 [10] => 20043 [11] => 10497 [12] => 18677 [13] => 15822 [14] => 10498 [15] => 11731 [16] => 10692 [17] => 20042 )