สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22211,10498,9996,21869,9992,9994,18678,20049,10499,11734,10501,10502,15822,10000,18677,15823,9314,11738 Array ( [0] => 22211 [1] => 10498 [2] => 9996 [3] => 21869 [4] => 9992 [5] => 9994 [6] => 18678 [7] => 20049 [8] => 10499 [9] => 11734 [10] => 10501 [11] => 10502 [12] => 15822 [13] => 10000 [14] => 18677 [15] => 15823 [16] => 9314 [17] => 11738 )