สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20045,10692,10499,20049,18674,19619,11738,18675,9313,11736,9992,9996,11733,20043,18680,9314,18677,9994 Array ( [0] => 20045 [1] => 10692 [2] => 10499 [3] => 20049 [4] => 18674 [5] => 19619 [6] => 11738 [7] => 18675 [8] => 9313 [9] => 11736 [10] => 9992 [11] => 9996 [12] => 11733 [13] => 20043 [14] => 18680 [15] => 9314 [16] => 18677 [17] => 9994 )