สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18681' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19619,20049,11736,11734,19621,20043,18674,9315,9827,15823,11733,21869,18678,20042,11737,9999,18672,18680 Array ( [0] => 19619 [1] => 20049 [2] => 11736 [3] => 11734 [4] => 19621 [5] => 20043 [6] => 18674 [7] => 9315 [8] => 9827 [9] => 15823 [10] => 11733 [11] => 21869 [12] => 18678 [13] => 20042 [14] => 11737 [15] => 9999 [16] => 18672 [17] => 18680 )