มีสินค้า

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18680' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18674,9313,15823,20047,9312,11735,10497,20046,9998,10691,19621,10498,18675,21869,20045,11732,10692,10502 Array ( [0] => 18674 [1] => 9313 [2] => 15823 [3] => 20047 [4] => 9312 [5] => 11735 [6] => 10497 [7] => 20046 [8] => 9998 [9] => 10691 [10] => 19621 [11] => 10498 [12] => 18675 [13] => 21869 [14] => 20045 [15] => 11732 [16] => 10692 [17] => 10502 )