มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18679' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11496,19502,8465,11036,8467,9325,14755,11027,18228,8433,8464,13044,10230,8466,18673,11031,8241,11170 Array ( [0] => 11496 [1] => 19502 [2] => 8465 [3] => 11036 [4] => 8467 [5] => 9325 [6] => 14755 [7] => 11027 [8] => 18228 [9] => 8433 [10] => 8464 [11] => 13044 [12] => 10230 [13] => 8466 [14] => 18673 [15] => 11031 [16] => 8241 [17] => 11170 )