มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18679' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11496,9325,13044,18673,8466,11023,11021,18676,11036,11027,10230,8467,11038,13045,8464,8241,8465,8433 Array ( [0] => 11496 [1] => 9325 [2] => 13044 [3] => 18673 [4] => 8466 [5] => 11023 [6] => 11021 [7] => 18676 [8] => 11036 [9] => 11027 [10] => 10230 [11] => 8467 [12] => 11038 [13] => 13045 [14] => 8464 [15] => 8241 [16] => 8465 [17] => 8433 )