มีสินค้า

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20044,20047,19621,20043,9995,18680,11729,10691,20048,18672,19619,9992,10497,9994,18677,9316,11730,10690 Array ( [0] => 20044 [1] => 20047 [2] => 19621 [3] => 20043 [4] => 9995 [5] => 18680 [6] => 11729 [7] => 10691 [8] => 20048 [9] => 18672 [10] => 19619 [11] => 9992 [12] => 10497 [13] => 9994 [14] => 18677 [15] => 9316 [16] => 11730 [17] => 10690 )