มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9998,11737,10689,20047,10501,18674,11736,10498,9827,20043,11734,20044,10502,18672,11730,10692,11729,9312 Array ( [0] => 9998 [1] => 11737 [2] => 10689 [3] => 20047 [4] => 10501 [5] => 18674 [6] => 11736 [7] => 10498 [8] => 9827 [9] => 20043 [10] => 11734 [11] => 20044 [12] => 10502 [13] => 18672 [14] => 11730 [15] => 10692 [16] => 11729 [17] => 9312 )