มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,10498,9827,10690,9998,9312,20042,22211,9993,10500,9996,11736,9995,11733,20049,20048,9313,18675 Array ( [0] => 10000 [1] => 10498 [2] => 9827 [3] => 10690 [4] => 9998 [5] => 9312 [6] => 20042 [7] => 22211 [8] => 9993 [9] => 10500 [10] => 9996 [11] => 11736 [12] => 9995 [13] => 11733 [14] => 20049 [15] => 20048 [16] => 9313 [17] => 18675 )