มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10689,10502,15822,10501,15823,18680,10497,9827,11734,18672,9312,20049,11736,18681,20042,21869,20044,10693 Array ( [0] => 10689 [1] => 10502 [2] => 15822 [3] => 10501 [4] => 15823 [5] => 18680 [6] => 10497 [7] => 9827 [8] => 11734 [9] => 18672 [10] => 9312 [11] => 20049 [12] => 11736 [13] => 18681 [14] => 20042 [15] => 21869 [16] => 20044 [17] => 10693 )