มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18678' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20043,19619,11730,11729,9998,10693,9993,15822,10691,21869,10000,9996,11736,9827,19621,20045,18681,20042 Array ( [0] => 20043 [1] => 19619 [2] => 11730 [3] => 11729 [4] => 9998 [5] => 10693 [6] => 9993 [7] => 15822 [8] => 10691 [9] => 21869 [10] => 10000 [11] => 9996 [12] => 11736 [13] => 9827 [14] => 19621 [15] => 20045 [16] => 18681 [17] => 20042 )