มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18677' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20047,9314,9999,15823,20046,18680,10692,18675,9313,20045,10501,11734,10693,11738,10498,18678,20042,9316 Array ( [0] => 20047 [1] => 9314 [2] => 9999 [3] => 15823 [4] => 20046 [5] => 18680 [6] => 10692 [7] => 18675 [8] => 9313 [9] => 20045 [10] => 10501 [11] => 11734 [12] => 10693 [13] => 11738 [14] => 10498 [15] => 18678 [16] => 20042 [17] => 9316 )