มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18677' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11732,9315,20048,20044,18680,11736,9994,10689,20045,9998,9312,19619,11734,9995,10500,11730,10501,18674 Array ( [0] => 11732 [1] => 9315 [2] => 20048 [3] => 20044 [4] => 18680 [5] => 11736 [6] => 9994 [7] => 10689 [8] => 20045 [9] => 9998 [10] => 9312 [11] => 19619 [12] => 11734 [13] => 9995 [14] => 10500 [15] => 11730 [16] => 10501 [17] => 18674 )