มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18677' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9312,11735,20047,11738,11729,11733,18678,9996,15823,19621,10499,20048,9994,9993,18675,11734,20042,24239 Array ( [0] => 9312 [1] => 11735 [2] => 20047 [3] => 11738 [4] => 11729 [5] => 11733 [6] => 18678 [7] => 9996 [8] => 15823 [9] => 19621 [10] => 10499 [11] => 20048 [12] => 9994 [13] => 9993 [14] => 18675 [15] => 11734 [16] => 20042 [17] => 24239 )