มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18677' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9992,19621,10497,15822,9993,9313,10689,9314,9316,20047,20044,9999,11732,18675,9998,10499,11730,21869 Array ( [0] => 9992 [1] => 19621 [2] => 10497 [3] => 15822 [4] => 9993 [5] => 9313 [6] => 10689 [7] => 9314 [8] => 9316 [9] => 20047 [10] => 20044 [11] => 9999 [12] => 11732 [13] => 18675 [14] => 9998 [15] => 10499 [16] => 11730 [17] => 21869 )