สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18676' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8464,8241,11170,11036,14755,18679,11038,8433,13044,8466,18673,19502,11496,11023,9325,24093,10230,18228 Array ( [0] => 8464 [1] => 8241 [2] => 11170 [3] => 11036 [4] => 14755 [5] => 18679 [6] => 11038 [7] => 8433 [8] => 13044 [9] => 8466 [10] => 18673 [11] => 19502 [12] => 11496 [13] => 11023 [14] => 9325 [15] => 24093 [16] => 10230 [17] => 18228 )