มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10689,9312,10690,20045,11731,10000,9992,9315,20049,9313,18674,18677,11735,10691,20047,9999,20043,10693 Array ( [0] => 10689 [1] => 9312 [2] => 10690 [3] => 20045 [4] => 11731 [5] => 10000 [6] => 9992 [7] => 9315 [8] => 20049 [9] => 9313 [10] => 18674 [11] => 18677 [12] => 11735 [13] => 10691 [14] => 20047 [15] => 9999 [16] => 20043 [17] => 10693 )