มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20042,20045,11734,10690,10499,15823,9313,11729,20049,9993,18677,19619,10689,15822,10501,11732,9316,20046 Array ( [0] => 20042 [1] => 20045 [2] => 11734 [3] => 10690 [4] => 10499 [5] => 15823 [6] => 9313 [7] => 11729 [8] => 20049 [9] => 9993 [10] => 18677 [11] => 19619 [12] => 10689 [13] => 15822 [14] => 10501 [15] => 11732 [16] => 9316 [17] => 20046 )