มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,11732,20043,9995,20047,9316,9994,9992,20042,10500,15823,9999,9827,11736,22211,18681,9313,11735 Array ( [0] => 19621 [1] => 11732 [2] => 20043 [3] => 9995 [4] => 20047 [5] => 9316 [6] => 9994 [7] => 9992 [8] => 20042 [9] => 10500 [10] => 15823 [11] => 9999 [12] => 9827 [13] => 11736 [14] => 22211 [15] => 18681 [16] => 9313 [17] => 11735 )