มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9996,9994,19619,20045,18672,10500,10690,9315,10693,11735,10691,11729,10000,18681,11732,9999,10498,20043 Array ( [0] => 9996 [1] => 9994 [2] => 19619 [3] => 20045 [4] => 18672 [5] => 10500 [6] => 10690 [7] => 9315 [8] => 10693 [9] => 11735 [10] => 10691 [11] => 11729 [12] => 10000 [13] => 18681 [14] => 11732 [15] => 9999 [16] => 10498 [17] => 20043 )