มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18675' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20048,20049,18677,19619,9827,10000,10689,10500,20044,11732,21869,9996,20046,9999,11734,11735,11738,19621 Array ( [0] => 20048 [1] => 20049 [2] => 18677 [3] => 19619 [4] => 9827 [5] => 10000 [6] => 10689 [7] => 10500 [8] => 20044 [9] => 11732 [10] => 21869 [11] => 9996 [12] => 20046 [13] => 9999 [14] => 11734 [15] => 11735 [16] => 11738 [17] => 19621 )