มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11733,21869,9996,20048,19619,20045,10502,18675,20047,10499,24239,15823,18678,9827,20042,10691,9992,11734 Array ( [0] => 11733 [1] => 21869 [2] => 9996 [3] => 20048 [4] => 19619 [5] => 20045 [6] => 10502 [7] => 18675 [8] => 20047 [9] => 10499 [10] => 24239 [11] => 15823 [12] => 18678 [13] => 9827 [14] => 20042 [15] => 10691 [16] => 9992 [17] => 11734 )