มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21869,11732,18678,9993,11737,9998,15823,11738,20047,9313,9999,18681,20042,20046,10692,11735,10690,19619 Array ( [0] => 21869 [1] => 11732 [2] => 18678 [3] => 9993 [4] => 11737 [5] => 9998 [6] => 15823 [7] => 11738 [8] => 20047 [9] => 9313 [10] => 9999 [11] => 18681 [12] => 20042 [13] => 20046 [14] => 10692 [15] => 11735 [16] => 10690 [17] => 19619 )