มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20045,9996,9998,9995,9314,10497,9999,18675,10690,10501,10502,10500,9313,11733,18678,11738,11737,22211 Array ( [0] => 20045 [1] => 9996 [2] => 9998 [3] => 9995 [4] => 9314 [5] => 10497 [6] => 9999 [7] => 18675 [8] => 10690 [9] => 10501 [10] => 10502 [11] => 10500 [12] => 9313 [13] => 11733 [14] => 18678 [15] => 11738 [16] => 11737 [17] => 22211 )