มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15822,9314,18680,11732,25283,9998,11738,10498,20045,18675,10690,20044,18672,11731,10689,11737,10691,18677 Array ( [0] => 15822 [1] => 9314 [2] => 18680 [3] => 11732 [4] => 25283 [5] => 9998 [6] => 11738 [7] => 10498 [8] => 20045 [9] => 18675 [10] => 10690 [11] => 20044 [12] => 18672 [13] => 11731 [14] => 10689 [15] => 11737 [16] => 10691 [17] => 18677 )