มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18674' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10498,19619,9314,9994,18681,11736,10000,11738,9995,11733,20048,10502,10693,11734,10500,9313,20046,22211 Array ( [0] => 10498 [1] => 19619 [2] => 9314 [3] => 9994 [4] => 18681 [5] => 11736 [6] => 10000 [7] => 11738 [8] => 9995 [9] => 11733 [10] => 20048 [11] => 10502 [12] => 10693 [13] => 11734 [14] => 10500 [15] => 9313 [16] => 20046 [17] => 22211 )