สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18673' and ( pcharacter='207' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8467,18679,11170,8241,9325,11038,11023,8465,8433,14755,8464,11036,18228,13044,10230,11027,11496,18676 Array ( [0] => 8467 [1] => 18679 [2] => 11170 [3] => 8241 [4] => 9325 [5] => 11038 [6] => 11023 [7] => 8465 [8] => 8433 [9] => 14755 [10] => 8464 [11] => 11036 [12] => 18228 [13] => 13044 [14] => 10230 [15] => 11027 [16] => 11496 [17] => 18676 )