มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22211,20046,10498,9995,11736,10689,18677,10501,11732,10499,19619,18681,10693,18675,9827,10497,10692,9998 Array ( [0] => 22211 [1] => 20046 [2] => 10498 [3] => 9995 [4] => 11736 [5] => 10689 [6] => 18677 [7] => 10501 [8] => 11732 [9] => 10499 [10] => 19619 [11] => 18681 [12] => 10693 [13] => 18675 [14] => 9827 [15] => 10497 [16] => 10692 [17] => 9998 )