มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18678,22211,9999,10499,11736,9994,18674,11732,24239,11730,20049,9998,10692,19619,18675,10690,9316,10689 Array ( [0] => 18678 [1] => 22211 [2] => 9999 [3] => 10499 [4] => 11736 [5] => 9994 [6] => 18674 [7] => 11732 [8] => 24239 [9] => 11730 [10] => 20049 [11] => 9998 [12] => 10692 [13] => 19619 [14] => 18675 [15] => 10690 [16] => 9316 [17] => 10689 )