มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11733,10501,11729,9312,18680,9999,10500,9316,9315,9313,20045,18675,10499,10000,24239,18678,9827,20046 Array ( [0] => 11733 [1] => 10501 [2] => 11729 [3] => 9312 [4] => 18680 [5] => 9999 [6] => 10500 [7] => 9316 [8] => 9315 [9] => 9313 [10] => 20045 [11] => 18675 [12] => 10499 [13] => 10000 [14] => 24239 [15] => 18678 [16] => 9827 [17] => 20046 )