มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9992,9315,18674,18681,10690,24239,10691,20045,20042,18680,10000,9995,10693,15823,11729,20044,10498,11733 Array ( [0] => 9992 [1] => 9315 [2] => 18674 [3] => 18681 [4] => 10690 [5] => 24239 [6] => 10691 [7] => 20045 [8] => 20042 [9] => 18680 [10] => 10000 [11] => 9995 [12] => 10693 [13] => 15823 [14] => 11729 [15] => 20044 [16] => 10498 [17] => 11733 )