มีสินค้า

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18672' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10502,10691,9316,18678,9994,18680,20042,9314,18681,20047,10690,10498,18675,20046,20048,22211,11733,11730 Array ( [0] => 10502 [1] => 10691 [2] => 9316 [3] => 18678 [4] => 9994 [5] => 18680 [6] => 20042 [7] => 9314 [8] => 18681 [9] => 20047 [10] => 10690 [11] => 10498 [12] => 18675 [13] => 20046 [14] => 20048 [15] => 22211 [16] => 11733 [17] => 11730 )