สินค้าหมด

1,350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18666' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14187,13360,22845,16450,14186,17472,12826,22847,19647,13777,18238,18506,22846,14185 Array ( [0] => 14187 [1] => 13360 [2] => 22845 [3] => 16450 [4] => 14186 [5] => 17472 [6] => 12826 [7] => 22847 [8] => 19647 [9] => 13777 [10] => 18238 [11] => 18506 [12] => 22846 [13] => 14185 )