สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18666' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17472,14187,13777,13360,12826,14185,19647,16450,18506,14186,18238 Array ( [0] => 17472 [1] => 14187 [2] => 13777 [3] => 13360 [4] => 12826 [5] => 14185 [6] => 19647 [7] => 16450 [8] => 18506 [9] => 14186 [10] => 18238 )