สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18665' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14883,17722,12765,12754,15971,12766,17723,17715,13466,13463,17726,5155,17719,17718,14039,12768,19803,9526 Array ( [0] => 14883 [1] => 17722 [2] => 12765 [3] => 12754 [4] => 15971 [5] => 12766 [6] => 17723 [7] => 17715 [8] => 13466 [9] => 13463 [10] => 17726 [11] => 5155 [12] => 17719 [13] => 17718 [14] => 14039 [15] => 12768 [16] => 19803 [17] => 9526 )