สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18665' and ( pcharacter='187' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13466,17717,17723,17724,16230,14037,10615,12766,12767,17719,13464,17725,14182,16229,17726,10823,17720,12754 Array ( [0] => 13466 [1] => 17717 [2] => 17723 [3] => 17724 [4] => 16230 [5] => 14037 [6] => 10615 [7] => 12766 [8] => 12767 [9] => 17719 [10] => 13464 [11] => 17725 [12] => 14182 [13] => 16229 [14] => 17726 [15] => 10823 [16] => 17720 [17] => 12754 )