สินค้าหมด

2,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18664' and ( pcharacter='117' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11864,12247,13761,12248,12749,715,7730,18771,15914,722,19011,19800,12057,8645,13274,11389,11403,11386 Array ( [0] => 11864 [1] => 12247 [2] => 13761 [3] => 12248 [4] => 12749 [5] => 715 [6] => 7730 [7] => 18771 [8] => 15914 [9] => 722 [10] => 19011 [11] => 19800 [12] => 12057 [13] => 8645 [14] => 13274 [15] => 11389 [16] => 11403 [17] => 11386 )