สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18663' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12604,16638,7490,17273,4373,22366,3182,2194,6565,3807,12003,1203,3364,3980,20886,3842,15439,13488 Array ( [0] => 12604 [1] => 16638 [2] => 7490 [3] => 17273 [4] => 4373 [5] => 22366 [6] => 3182 [7] => 2194 [8] => 6565 [9] => 3807 [10] => 12003 [11] => 1203 [12] => 3364 [13] => 3980 [14] => 20886 [15] => 3842 [16] => 15439 [17] => 13488 )