สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18658' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1483,6659,19254,24789,22192,22277,11019,21716,3150,23854,22884,20969,14610,7328,489,6790,4854,2709 Array ( [0] => 1483 [1] => 6659 [2] => 19254 [3] => 24789 [4] => 22192 [5] => 22277 [6] => 11019 [7] => 21716 [8] => 3150 [9] => 23854 [10] => 22884 [11] => 20969 [12] => 14610 [13] => 7328 [14] => 489 [15] => 6790 [16] => 4854 [17] => 2709 )