สินค้าหมด

350 BAHT
450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18658' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17181,21880,2759,20924,5815,11214,14949,7341,10475,10854,21020,13672,3998,14679,6133,9788,15163,3896 Array ( [0] => 17181 [1] => 21880 [2] => 2759 [3] => 20924 [4] => 5815 [5] => 11214 [6] => 14949 [7] => 7341 [8] => 10475 [9] => 10854 [10] => 21020 [11] => 13672 [12] => 3998 [13] => 14679 [14] => 6133 [15] => 9788 [16] => 15163 [17] => 3896 )