สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18657' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4782,7390,9478,3129,15903,8142,16303,3135,8144,17032,10741,3131,10891,19304,5521,19465,8146,23028 Array ( [0] => 4782 [1] => 7390 [2] => 9478 [3] => 3129 [4] => 15903 [5] => 8142 [6] => 16303 [7] => 3135 [8] => 8144 [9] => 17032 [10] => 10741 [11] => 3131 [12] => 10891 [13] => 19304 [14] => 5521 [15] => 19465 [16] => 8146 [17] => 23028 )