สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18657' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8170,16300,8156,23028,3128,5810,14352,13160,17033,5809,22210,3133,19965,9478,5521,3129,13639,8141 Array ( [0] => 8170 [1] => 16300 [2] => 8156 [3] => 23028 [4] => 3128 [5] => 5810 [6] => 14352 [7] => 13160 [8] => 17033 [9] => 5809 [10] => 22210 [11] => 3133 [12] => 19965 [13] => 9478 [14] => 5521 [15] => 3129 [16] => 13639 [17] => 8141 )