สินค้าเหลือน้อย

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18655' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,762,11212,753,1197,16802,13591,15877,16799,16804,19861,14947,21462,757,3469,760,2271,16805,7981 Array ( [0] => 762 [1] => 11212 [2] => 753 [3] => 1197 [4] => 16802 [5] => 13591 [6] => 15877 [7] => 16799 [8] => 16804 [9] => 19861 [10] => 14947 [11] => 21462 [12] => 757 [13] => 3469 [14] => 760 [15] => 2271 [16] => 16805 [17] => 7981 )