มีสินค้า

650 BAHT
800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18653' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14508,22877,10604,22485,16968,12253,13072,14500,13158,2172,17502,22904,7549,24003,10880,21896,16142,20565 Array ( [0] => 14508 [1] => 22877 [2] => 10604 [3] => 22485 [4] => 16968 [5] => 12253 [6] => 13072 [7] => 14500 [8] => 13158 [9] => 2172 [10] => 17502 [11] => 22904 [12] => 7549 [13] => 24003 [14] => 10880 [15] => 21896 [16] => 16142 [17] => 20565 )