สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18650' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9155,13394,23041,9671,18351,15695,14765,22707,8650,23007,11284,5196,13477,18140,14727,22400,7778,19080 Array ( [0] => 9155 [1] => 13394 [2] => 23041 [3] => 9671 [4] => 18351 [5] => 15695 [6] => 14765 [7] => 22707 [8] => 8650 [9] => 23007 [10] => 11284 [11] => 5196 [12] => 13477 [13] => 18140 [14] => 14727 [15] => 22400 [16] => 7778 [17] => 19080 )