สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18650' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13408,13383,10063,18668,4837,15697,18735,10968,4484,22398,23033,9667,18355,22212,13394,5871,20160,22624 Array ( [0] => 13408 [1] => 13383 [2] => 10063 [3] => 18668 [4] => 4837 [5] => 15697 [6] => 18735 [7] => 10968 [8] => 4484 [9] => 22398 [10] => 23033 [11] => 9667 [12] => 18355 [13] => 22212 [14] => 13394 [15] => 5871 [16] => 20160 [17] => 22624 )