สินค้าหมด

1,400 BAHT
1750 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18649' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8603,5043,20855,3575,2051,11579,11580,4279,21829,3401,21830,20854,9948,1176,14145,22865,4336,11423 Array ( [0] => 8603 [1] => 5043 [2] => 20855 [3] => 3575 [4] => 2051 [5] => 11579 [6] => 11580 [7] => 4279 [8] => 21829 [9] => 3401 [10] => 21830 [11] => 20854 [12] => 9948 [13] => 1176 [14] => 14145 [15] => 22865 [16] => 4336 [17] => 11423 )