สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18506' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14185,14186,13777,12826,16450,13360,19647,17472,22847,18238,22846,14187,22845,18666 Array ( [0] => 14185 [1] => 14186 [2] => 13777 [3] => 12826 [4] => 16450 [5] => 13360 [6] => 19647 [7] => 17472 [8] => 22847 [9] => 18238 [10] => 22846 [11] => 14187 [12] => 22845 [13] => 18666 )