สินค้าหมด

1,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18506' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14187,19647,13360,14185,12826,14186,16450,18238,18666,17472,13777 Array ( [0] => 14187 [1] => 19647 [2] => 13360 [3] => 14185 [4] => 12826 [5] => 14186 [6] => 16450 [7] => 18238 [8] => 18666 [9] => 17472 [10] => 13777 )