สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18367' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21747,15909,16063,21558,15186,11065,17512,19308,20899,11055,20067,18685,13141,18551,23587,11064,23585,18368 Array ( [0] => 21747 [1] => 15909 [2] => 16063 [3] => 21558 [4] => 15186 [5] => 11065 [6] => 17512 [7] => 19308 [8] => 20899 [9] => 11055 [10] => 20067 [11] => 18685 [12] => 13141 [13] => 18551 [14] => 23587 [15] => 11064 [16] => 23585 [17] => 18368 )