สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18367' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11058,18551,11054,20067,19401,18983,11057,11065,21747,16063,18687,11056,18686,19949,21558,20055,15560,11055 Array ( [0] => 11058 [1] => 18551 [2] => 11054 [3] => 20067 [4] => 19401 [5] => 18983 [6] => 11057 [7] => 11065 [8] => 21747 [9] => 16063 [10] => 18687 [11] => 11056 [12] => 18686 [13] => 19949 [14] => 21558 [15] => 20055 [16] => 15560 [17] => 11055 )