มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18365' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6848,4283,18307,5885,9276,7367,3854,20854,11579,3101,4277,8132,8603,5053,21959,5714,9949,21829 Array ( [0] => 6848 [1] => 4283 [2] => 18307 [3] => 5885 [4] => 9276 [5] => 7367 [6] => 3854 [7] => 20854 [8] => 11579 [9] => 3101 [10] => 4277 [11] => 8132 [12] => 8603 [13] => 5053 [14] => 21959 [15] => 5714 [16] => 9949 [17] => 21829 )