สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18365' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14145,2937,2939,11580,3138,2051,1175,20854,7367,22997,21960,5043,23066,1176,21830,11423,21404,3959 Array ( [0] => 14145 [1] => 2937 [2] => 2939 [3] => 11580 [4] => 3138 [5] => 2051 [6] => 1175 [7] => 20854 [8] => 7367 [9] => 22997 [10] => 21960 [11] => 5043 [12] => 23066 [13] => 1176 [14] => 21830 [15] => 11423 [16] => 21404 [17] => 3959 )