สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18365' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3854,20855,21830,7367,3960,4279,4283,4683,18649,3401,14121,2051,22996,1175,8590,18307,11580,7499 Array ( [0] => 3854 [1] => 20855 [2] => 21830 [3] => 7367 [4] => 3960 [5] => 4279 [6] => 4283 [7] => 4683 [8] => 18649 [9] => 3401 [10] => 14121 [11] => 2051 [12] => 22996 [13] => 1175 [14] => 8590 [15] => 18307 [16] => 11580 [17] => 7499 )