มีสินค้า

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18364' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11980,22314,18029,18987,15152,13620,15154,15153,15150,15151 Array ( [0] => 11980 [1] => 22314 [2] => 18029 [3] => 18987 [4] => 15152 [5] => 13620 [6] => 15154 [7] => 15153 [8] => 15150 [9] => 15151 )