มีสินค้า

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18364' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13620,11980,18029,15151,15150,15154,15152,22314,15153,18987 Array ( [0] => 13620 [1] => 11980 [2] => 18029 [3] => 15151 [4] => 15150 [5] => 15154 [6] => 15152 [7] => 22314 [8] => 15153 [9] => 18987 )