สินค้าเหลือน้อย

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18364' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15151,15152,13620,15150,15154,11980,18987,15153,22314 Array ( [0] => 15151 [1] => 15152 [2] => 13620 [3] => 15150 [4] => 15154 [5] => 11980 [6] => 18987 [7] => 15153 [8] => 22314 )