มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18340' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8062,20212,8108,21056,10403,17749,21772,11182,5104,17649,16838,16848,5841,5488,23194,5216,5839,15384 Array ( [0] => 8062 [1] => 20212 [2] => 8108 [3] => 21056 [4] => 10403 [5] => 17749 [6] => 21772 [7] => 11182 [8] => 5104 [9] => 17649 [10] => 16838 [11] => 16848 [12] => 5841 [13] => 5488 [14] => 23194 [15] => 5216 [16] => 5839 [17] => 15384 )