มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18340' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15215,8208,4521,21045,6097,4880,10407,12335,10413,5570,14189,21455,7526,7875,7305,9963,21034,6090 Array ( [0] => 15215 [1] => 8208 [2] => 4521 [3] => 21045 [4] => 6097 [5] => 4880 [6] => 10407 [7] => 12335 [8] => 10413 [9] => 5570 [10] => 14189 [11] => 21455 [12] => 7526 [13] => 7875 [14] => 7305 [15] => 9963 [16] => 21034 [17] => 6090 )