พรีออเดอร์

สินค้ากำหนดเข้าปี 2561

650 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'18335' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15146,16243,18430,20604,11979,16240,18770,9567,14870,9557,19683,14033,14884,22340,16259,14881,13840,16245 Array ( [0] => 15146 [1] => 16243 [2] => 18430 [3] => 20604 [4] => 11979 [5] => 16240 [6] => 18770 [7] => 9567 [8] => 14870 [9] => 9557 [10] => 19683 [11] => 14033 [12] => 14884 [13] => 22340 [14] => 16259 [15] => 14881 [16] => 13840 [17] => 16245 )