สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18333' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4373,3428,20504,23363,20882,19024,5823,12601,12599,5144,15440,12592,4376,7832,20889,20888,5305,14120 Array ( [0] => 4373 [1] => 3428 [2] => 20504 [3] => 23363 [4] => 20882 [5] => 19024 [6] => 5823 [7] => 12601 [8] => 12599 [9] => 5144 [10] => 15440 [11] => 12592 [12] => 4376 [13] => 7832 [14] => 20889 [15] => 20888 [16] => 5305 [17] => 14120 )