สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18333' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3182,12597,6390,20883,21214,4049,15502,2194,11126,15438,3181,20878,21962,16045,20504,21520,17270,7550 Array ( [0] => 3182 [1] => 12597 [2] => 6390 [3] => 20883 [4] => 21214 [5] => 4049 [6] => 15502 [7] => 2194 [8] => 11126 [9] => 15438 [10] => 3181 [11] => 20878 [12] => 21962 [13] => 16045 [14] => 20504 [15] => 21520 [16] => 17270 [17] => 7550 )