สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18329' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22005,17667,6593,21982,21983,21981,14371,7763,14378,15669,14658,12679,21984,21991,14383,12690,14388,14390 Array ( [0] => 22005 [1] => 17667 [2] => 6593 [3] => 21982 [4] => 21983 [5] => 21981 [6] => 14371 [7] => 7763 [8] => 14378 [9] => 15669 [10] => 14658 [11] => 12679 [12] => 21984 [13] => 21991 [14] => 14383 [15] => 12690 [16] => 14388 [17] => 14390 )