สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18322' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8454,19440,19932,21345,18326,19923,22149,20084,18488,20303,19936,16947,14283,19910,12384,11602,21904,17160 Array ( [0] => 8454 [1] => 19440 [2] => 19932 [3] => 21345 [4] => 18326 [5] => 19923 [6] => 22149 [7] => 20084 [8] => 18488 [9] => 20303 [10] => 19936 [11] => 16947 [12] => 14283 [13] => 19910 [14] => 12384 [15] => 11602 [16] => 21904 [17] => 17160 )