สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18307' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22865,8590,22549,4683,5701,3960,18365,2051,11577,5714,5968,3138,2938,3137,20855,22856,3855,21960 Array ( [0] => 22865 [1] => 8590 [2] => 22549 [3] => 4683 [4] => 5701 [5] => 3960 [6] => 18365 [7] => 2051 [8] => 11577 [9] => 5714 [10] => 5968 [11] => 3138 [12] => 2938 [13] => 3137 [14] => 20855 [15] => 22856 [16] => 3855 [17] => 21960 )