พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Premiering in October 2018, TV anime "THE IDOLM@STER SideM WakeMini!" announce the release of CD series including main theme and background tracks based on a theme. The theme of third release is "Intelligence". Includes one main theme song and one instrumental, and a couple of background tracks (subject to change). Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'18224' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18943,3180,15964,24142,20637,5660,18135,20070,9388,17182,24571,3909,2948,22751,21719,20997,9128,5620 Array ( [0] => 18943 [1] => 3180 [2] => 15964 [3] => 24142 [4] => 20637 [5] => 5660 [6] => 18135 [7] => 20070 [8] => 9388 [9] => 17182 [10] => 24571 [11] => 3909 [12] => 2948 [13] => 22751 [14] => 21719 [15] => 20997 [16] => 9128 [17] => 5620 )