พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Premiering in October 2018, TV anime "THE IDOLM@STER SideM WakeMini!" announce the release of CD series including main theme and background tracks based on a theme. The theme of second release is "Mental". Includes one main theme song and one instrumental, and a couple of background tracks (subject to change). Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'18223' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1394,19061,20765,23635,20188,18475,17426,11007,22410,20467,24949,17431,14445,21798,18220,17423,21341,1389 Array ( [0] => 1394 [1] => 19061 [2] => 20765 [3] => 23635 [4] => 20188 [5] => 18475 [6] => 17426 [7] => 11007 [8] => 22410 [9] => 20467 [10] => 24949 [11] => 17431 [12] => 14445 [13] => 21798 [14] => 18220 [15] => 17423 [16] => 21341 [17] => 1389 )